Toimitusehdot

Päivitetty 5.12.2018

Kunto-ohjelmiin ja niiden tilaamiseen oikeudet

Tilatessaan kuntopaketin asiakas saa kuntopaketin tiedoissa kuvatun mittaisen katseluoikeuden ostamansa paketin kunto-ohjelmien sisältöön. Kuntopakettien ja niiden sisältämien kunto-ohjelmien omistus- ja tekijänoikeudet sekä kaikki muut oikeudet säilyvät kaikilta osin Ilosti Trainingillä (Palveluntarjoaja), eivätkä miltään osin siirry Asiakkaalle. Kuntopakettien ja -ohjelmien tietojen kopiointi ja jakaminen on ehdottomasti kielletty. Kuntopaketeilla- ja ohjelmilla ei ole palautusoikeutta.

Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että palvelua käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin se on ja Ilosti Training varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja muokata palvelua.

Ilosti Training ei vastaa miltään osin palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöistä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansa pitävyydestä  tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Ilosti Training ei myöskään vastaa minkään ulkopuolisen sivuston sisällöstä, jonne on yhteys palvelusta.

Palvelussa annetut tiedot ja käyttäjän vastuu soveltuvuudesta

Ilosti Training yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Siitä huolimatta tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Ilosti Training ei ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos palvelussa on virheellisiä hintatietoja. Ilosti Trainingilla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa palvelussa julkaistuja tietoja.

Palvelun käyttäjän tulee aina itse arvioida palvelussa tai käyttäjälle muutoin palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Palvelun käytettävyys

Ilosti Training ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Ilosti Training ei takaa, että palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä ja liittymillä.

Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Rekisteröityminen ja käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman rekisteröitymistä. Ilosti Training varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat käytön ilman rekisteröitymistä sekä rekisteröityessä. Rekisteröityessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää käyttäjätunnustaan. Jos käyttäjä on alaikäinen, niin huoltajan tai edunvalvojan tulee hyväksyä tämä ennen palvelun käyttöönottoa.